Elearing KPRU

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

ทำรูป 1 นิ้ว, 2 นิ้ว อย่างง่ายๆ

           วันนี้จะสอนการตัดรูปให้เป็นรูป 1 นิ้ว หรือ 2 3 4 5 6 ... นิ้ว แล้วแต่เลยครับ.. ในที่นี่จะขอตัวอย่างเป็นรูป 1 นิ้ว ละกันครับ

ตามนี้เลย...

1. เปิดไฟล์รูปที่ต้องการขั้นมาก่อนเลย

2. เลือกเครื่องมือ Crop  ตามรูป

01

3. สังเกตด้านบน (ใต้เมนูต่างๆ) จะมี Option ให้พิมพ์ขนาดรูปที่ต้องการลงไป ดังรูป
02

width : ความกว้างของรูป
Hight : ความสูงของรูป  โดยใส่หน่วยเป็น in (นิ้ว) ... หรือจะใส่อย่างอื่นก็ได้ตามที่ต้องการ เช่น cm, px (pixels) เป็นต้น
Resolution : 300   หน่วยเป็น pixels/inch  (ทำไมต้องเป็น 300 เพราว่าเป็นค่ามาตรฐานของงานพิมพ์ ถ้าค่านี้ยิ่งน้อยลง ความคมชัดของรูปที่พิมพ์ออกมาจะลดลงตามไปด้วย)

4. จากนั้นคลิกที่รูปและลากเม้าส์เพื่อกำหนดพื้นที่ ตามแต่ที่ต้องการ ดังรูป

03

5. เมื่อได้ตามที่ต้องการแล้ว ดับเบิ้ลคลิก 1 ครั้ง จะได้รูปมา...แต่ถ้ารูปใครที่มีขนาด เหมือนจะเล็กลง....เหมือนจะเล็กลง  .. ให้กดปุ่ม Specbar + คลิกขวา เลือกเมนู Actual Pixels (หมายความว่า ปรับมุมมองการทำงานมาที่ 100%)

04 

6. จากนั้นจะได้รูป 1x1.5 นิ้ว ตามที่ต้องการ

05


หากต้องการขนาดอื่นๆ ก็สามารถกำหนดได้

Last Updated on Friday, 18 June 2010 17:02  

ค้นหารายวิชา - ผู้สอน

Trip จากประสบการณ์


คุณใช้ Photoshop รุ่นไหน ?

สำรวจการใช้โปรแกรม Adobe Photoshop