Elearing KPRU

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
banner-
 

ขอต้อนรับทุกท่าน เข้าสู่หน้าเว็บบริการ E-learning รูปแบบใหม่

จุดเด่น คือ

-| สามารถค้นหารายวิชา / ผู้สอน ได้  >> | ค้นหา |

-| มีปฏิทินกิจกรรม เพื่อทราบถึงกำหนดการ การพัฒนาตลอดทั้งปี  >> | ปฏิทินกิจกรรม |

-| มี Weblink E-learning อื่นๆ

-| มี Trip Computer จากประสบการณ์การใช้งานจริง มาเผยแพร่ให้กับนักศึกษาและผู้ที่สนใจ


ประชาสัมพันธ์เรื่องด่วน

        ณ ปัจจุบันนี้ มหาวิทยาลัยฯ ของเรามีระบบการบริการสื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ด้วยกัน 2 ระบบ ดังนี้

1. ระบบเดิม คือ เป็นระบบที่นักศึกษาพัฒนาขึ้น เปิดบริการเมื่อปี 2546 - ปัจจุบัน ซึ่งระบบนี้ ยังไม่ได้มาตรฐานสากลของ E-learning (SCOM) ดังนั้น จึงได้เปลี่ยนมาใช้ระบบใหม่ในปี 2553 และเมื่อเข้าไปใช้งาน หน้าตาโปรแกรมจะเป็นดังรูป

 el46

2. ระบบใหม่ คือ ระบบ LearnSquare KPRU ซึ่งเป็นระบบที่พัฒนาโดยทีมงานของ Nectec และได้มาตรฐาน SCOM โดยเริ่มเปิดใช้ปี 2553 - เป็นต้นไป เมื่อเข้าไปใช้งาน หน้าตาโปรแกรมจะป็นแบบนี้

 ls

         โดยการใช้งานทั้งสองระบบนี้ จะแตกต่างกันอยู่บ้าง ในส่วนของคู่มือการใช้งาน ทางทีมงานกำลังเตรียมให้สำหรับผู้ใช้งาน...

         ข้อควรจำ คือ การเข้าใช้งานทั้ง 2 ระบบนี้ จะต้องทำการลงทะเบียนด้วยการสมัครสมาชิก ซึ่งต้องสมัคร 2 ครั้ง หากต้องการใช้ทั้ง 2 ระบบ (เทคนิคช่วยจำ คือ ตั้งชื่อให้เหมือนกันทั้ง 2 ระบบ จะได้ไม่ต้องจำหลายตัว)

แต่...ในรูปแบบใหม่นี้ อยู่ในช่วงกำลังพัฒนา ซึ่งเนื้อหาอาจยังไม่มี  หากการพัฒนาเสร็จสมบูรณ์แล้ว จะแจ้งประชาสัมพันธ์ต่อไป

เข้าใช้งานได้ที่นี่ ดังรูป

learnsquare_link 

 


 

ค้นหารายวิชา - ผู้สอน

Trip จากประสบการณ์